Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Dyskusja o 700 leciu miasta, przygotowania oraz obchody w 2010 roku.
User avatar
bronx
Site Admin
Posts: 5465
Joined: 25 Feb 2005, 10:18
Location: Nstn in Pomm.
Contact:

Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by bronx »

Styczeń
W szczecineckim ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie roboczego komitetu obchodów 700-lecia Szczecinka. Przypomnijmy, że w mieście, które swoje 700. urodziny będzie obchodzić w 2010 roku, powołano dwa komitety czuwające nad przygotowaniami do celebracji tej rocznicy.

Komitet honorowy pod przewodnictwem prof. Aleksandra Wolszczana skupia sławne postaci – związane w jakiś sposób ze Szczecinkiem, a nośne medialnie i ma z założenia promować nasze miasto właśnie poprzez znane w Polsce czy świecie nazwiska.

Komitet roboczy obchodów 700-lecia jest natomiast - jak sama nazwa wskazuje - powołany do konkretnej pracy nad scenariuszem i realizacją uroczystości 2010 roku. Zasiedli w nim przedstawiciele różnych szczecineckich instytucji, firm i środowisk. Podczas pierwszego spotkania wybrano prezydium komitetu. Przewodniczącym został Sławomir Miara, dyrektor szczecineckiego Archiwum Państwowego. Wiceprzewodniczącymi: Wiesław Suchowiejko – przewodniczący Rady Miasta, Jerzy Dudź – dyrektor Muzeum Regionalnego oraz Adam Wyszomirski – dyrektor Samorządowej Agencji Promocji i Kultury.

Komitet roboczy zapoznał się z multimedialną prezentacją wstępnych pomysłów na uświetnienie 700. urodzin miasta. Znalazły się w niej koncepcje zgłoszone m.in. przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury, szczecinecki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i filatelistów. Wśród pomysłów były m.in. wielkie koncerty gwiazd transmitowane na żywo przez Telewizję Polską, kino na wodzie, rajd 700 rowerzystów na 700-lecie, spektakle plenerowe, zawody sportowe wysokiej rangi, publikacje i dzieła artystyczne dotyczące historii miasta, a także uroczysta sesja Rady Miasta czy msza św. z udziałem episkopatu Polski.

Kolejne spotkanie roboczego komitetu obchodów 700-lecia Szczecinka odbędzie się za miesiąc. Wówczas nastąpi pierwsza ocena i selekcja zgłoszonych pomysłów.

Inf. Konrad Czaczyk
Luty
W Szczecinku po raz drugi zebrał się komitet organizacyjny obchodów przypadającego na 2010 rok 700-lecia miasta. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Jerzy Hardie-Douglas.

Podczas obrad komitetu poruszono kwestię terminu uroczystej sesji rady miasta i historycznej sesji naukowej oraz rozważano możliwość ustanowienia pamiątkowego medalu z okazji 700-lecia miasta. Zostanie także utworzony specjalny adres e-mailowy, na który mieszkańcy będą mogli zgłaszać własne propozycje dotyczące uroczystości 2010 roku.

Komitet organizacyjny poruszył kwestię uroczystej mszy św. z udziałem Episkopatu Polski. Zwrócono także uwagę na konieczność uzgodnienia z odpowiednim wyprzedzeniem z innymi miejskimi instytucjami kalendarza imprez na przyszły rok. Rozważano również w jaki sposób uhonorować zmarłego szczecineckiego astronoma Adama Giedrysa. W tej sprawie będą prowadzone dalsze rozmowy z jego rodziną.

Kolejne spotkanie komitetu organizacyjnego obchodów 700-lecia Szczecinka odbędzie się 6 marca.

Inf. Konrad Czaczyk
Informujemy o uruchomieniu specjalnego adresu e-mail, na który mieszkańcy i sympatycy Szczecinka mogą zgłaszać swoje pomysły i wnioski dotyczące obchodów 700-lecia miasta w 2010 roku.
Przychodzące e-maile będą automatycznie przekierowywane do członków komitetu organizacyjnego obchodów 700-lecia.

Czekamy na ciekawe pomysły!

e-mail: 700lat@szczecinek.pl
Marzec
6 marca w ratuszu po raz trzeci w tym roku zebrał się Komitet Organizacyjny obchodów 700-lecia Szczecinka. Podczas zebrania omówiono propozycje imprez przedłożone przez Szkołę Muzyczną. Zapoznano się także z ustaleniami ze spotkania burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa z rodziną zmarłego astronoma Adama Giedrysa, o sposobach upamiętnienia tego znakomitego szczecinecczanina (patrz news: http://www.szczecinek.pl/strona.php?id=2004" onclick="window.open(this.href);return false; ). Dokooptowano również do Komitetu Honorowego obchodów Lesława Skindera, znanego dziennikarza sportowego, który uczył się w szczecineckim „ogólniaku” im. Ks. Elżbiety.

Komitet Organizacyjny zapoznał się także z propozycjami mieszkańców i sympatyków Szczecinka, dotyczącymi obchodów 700-lecia miasta, które nadesłano na uruchomiony przez Urząd Miasta specjalny adres e-mailowy: 700lat@szczecinek.pl. Znalazły się wśród nich m.in. takie pomysły, jak: organizacja pierwszego maratonu szczecineckiego, namówienie mieszkańców miasta do wysłania w przyszłym roku do rodziny i znajomych specjalnych, jubileuszowych kartek pocztowych, organizacja konkursu na piosenkę o Szczecinku czy zbudowanie atrapy wioski rybackiej. Zgłoszone propozycję będą analizowane, część z nich ma realną szansę na realizację. Komitet organizacyjny czeka na kolejne ciekawe pomysły!

Inf. Konrad Czaczyk
Kwiecień
3 kwietnia na kolejnym zebraniu w ratuszu spotkał się Komitet Organizacyjny Obchodów 700-lecia Szczecinka. Pomysły na imprezy uświetniające jubileusz miasta przedstawili szefowie instytucji miejskich i stowarzyszeń.

Prezes spółki Aqua-Tur Robert Duszyński w swojej prezentacji multimedialnej ujął zawody i konkursy pływackie i tenisowe. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Eugeniusz Szybisty zapoznał Komitet z propozycjami różnorodnych imprez sportowych. Plany wystaw czasowych i wydawnictw zaprezentował dyrektor Muzeum Regionalnego Jerzy Dudź.
Harmonogram wydarzeń muzycznych omówił dyrektor Szkoły Muzycznej Włodzimierz Piesiak.

W imieniu szczecineckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, pomysły na obchody 700-lecia przekazała Joanna Powałka. Komitet Organizacyjny zapoznał się również z projektami pamiątkowej monety i medalu przedłożonymi przez Władysława Fijałkowskiego.

Na kolejnym spotkaniu za miesiąc, Komitet Organizacyjny zapozna się z planami imprez organizowanych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną i Samorządową Agencję Promocji i Kultury. Przedstawione będą także nowe pomysły na jubileusz 700-lecia, zgłoszone przez mieszkańców i sympatyków Szczecinka, również na adres e-mailowy: 700lat@szczecinek.pl.

Oprócz organizowanych cyklicznie spotkań Komitetu Organizacyjnego obchodów 700-lecia miasta, na bieżąco spotyka się w węższym gronie prezydium Komitetu, które wstępnie weryfikuje zgłaszane pomysły i harmonogram przygotowań do jubileuszu.


Inf. Konrad Czaczyk
Maj
7 maja w ratuszu po raz kolejny spotkał się Komitet Organizacyjny obchodów 700-lecia Szczecinka. Podjęto decyzję o powiększeniu składu Komitetu Honorowego obchodów jubileuszu miasta o Jacka Kapicę – pochodzącego ze Szczecinka Szefa Służby Celnej. Z kolei do składu Komitetu Organizacyjnego, dokooptowano Janusza Rautszko i Bogdana Urbanka.

Zapoznano się także z prezentacją Andrzeja Skorka - prezesa koszalińskiego okręgu Polskiego Związku Filatelistów, który namawiał miasto do organizacji Festiwalu Znaczka i wykorzystania różnych form promocji poprzez znaczki, kartki pocztowe czy datowniki.

Propozycje imprez, które byłyby organizowane przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną przedstawił prezes Bogusław Sobów, który stawia przede wszystkim na zawody na wyciągu do nart wodnych i proponuje m.in. instalację podświetlanej fontanny na jeziorze.

Janusz Rautszko zapoznał Komitet z pomysłem turnieju miast obchodzących swoje jubileusze 700-lecia i z koncepcją organizacji historycznej gry terenowej.

Przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji Janusz Leszko oraz szefowa szczecineckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego Joanna Powałka uzupełnili przedstawione na poprzednim spotkaniu propozycje przedsięwzięć sportowych i popularyzujących historię ziemi szczecineckiej.

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury przedstawiła prezentację ze wstępnym harmonogramem licznych imprez i przedsięwzięć na jubileuszowy, 2010 rok. SAPiK chciałby zaprosić mieszkańców m.in. na koncerty gwiazd sceny rozrywkowej, spektakle teatralne, kabareton, pikniki rodzinne, a o Szczecinku ma być głośno w emitowanych „na żywo” programach ogólnopolskich stacji telewizyjnych i radiowych.

Komitet Organizacyjny wybrał także, spośród zgłoszonych propozycji oficjalnego logotypu obchodów 700-lecia, projekt autorstwa Magdaleny Sempołowicz.

Harmonogram działań zmierzających do uświetnienia jubileuszu Szczecinka będzie na kolejnych spotkaniach dogrywany i konkretyzowany. Wypracowaną koncepcję obchodów roku jubileuszowego, Komitet Organizacyjny przedstawi Burmistrzowi Miasta do września.

Tekst: Konrad Czaczyk,
Czerwiec
5 czerwca obradował komitet organizacyjny obchodów 700-lecia Szczecinka. Komitet zaakceptował pomysł włączenia dni kultury kresowej w harmonogram inicjatyw uświetniających jubileusz miasta. Rozmawiano także o wystawie poświęconej astronomowi Adamowi Giedrysowi i tablicy pamiątkowej na budynku, w którym mieszkał.

Członkowie komitetu zastanawiali się nad organizacją imprezy z rycerskimi atrakcjami pod wieżą Bismarcka. Padła także propozycja skomponowania hejnału 700-lecia – ten temat „rozpozna” Szkoła Muzyczna.

Polskie Towarzystwo Historyczne zasugerowało wyznaczenie w obrębie średniowiecznych granic miasta traktu historycznego i dodatkowe oznaczenia zabytkowych obiektów. W jubileusz chcą się także włączyć harcerze, którzy przedstawili komitetowi kilka pomysłów – festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej, rajd jesienny, historyczną grę miejską. Zaoferowali także pomoc przy obsłudze jubileuszowych imprez.

Przedstawicielka świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży „Tratwa” zaproponowała włączenie swoich podopiecznych w inscenizacje historyczne. Komitet dyskutował także o propozycjach wydawniczych (foldery, albumy, mapki, itp.) zgłoszonych przez różne osoby i instytucje.

Podczas obrad rozmawiano również o pomysłach nadesłanych przez mieszkańców na specjalny adres e-mailowy: 700lat@szczecinek.pl Z uwagi na bardzo duże koszty i trudności logistyczne, nie zaakceptowano propozycji organizacji w Szczecinku jednego z etapów wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Odrzucono także propozycję organizacji konkursu na logotyp 700-lecia miasta.

Na zakończenie obrad, klub sportów walki MMA Szczecinek przedstawił pomysł organizacji gali walk.

Inf., Konrad Czaczyk
Harcerze oraz dzieci i młodzież reprezentująca Zespół Szkół Społecznych, świetlicę środowiskową „Tratwa” i działające w SAPiKu sekcje, przedstawili władzom miasta swoje pomysły na jubileusz 700-lecia Szczecinka.

- Było to bardzo sympatyczne spotkanie – mówi burmistrz Jerzy Hardie-Douglas. – Byłem pod dużym wrażeniem, dzieci i młodzież miały mnóstwo ciekawych pomysłów, rozmawialiśmy bez skrępowania. Jeśli komitet organizacyjny 700-lecia zaakceptuje część z tych pomysłów, będziemy się starali zapewnić montaż finansowy do ich realizacji.

Młodzi goście zaproponowali burmistrzowi m.in. ozdobienie graffiti jakiegoś budynku lub autobusu, poprosili o pomoc w sfinansowaniu strojów historycznych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, organizację obozu skautów i harcerzy z miast partnerskich Szczecinka, wydanie komiksu o historii miasta.
User avatar
robot humano
Posts: 1034
Joined: 09 Oct 2006, 11:18

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by robot humano »

Cyt:

Komitet Organizacyjny wybrał także, spośród zgłoszonych propozycji oficjalnego logotypu obchodów 700-lecia, projekt autorstwa Magdaleny Sempołowicz.

Zobacz bronx , że to jedyna rzecz zaklepana przez pół roku. Tak przynajmniej wynika z tych tekstów.
Stach
Posts: 3694
Joined: 28 Jan 2007, 23:31

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by Stach »

O przepraszam, stanę w obronie: były jeszcze ustalane daty następnych spotkań. W komunikatach stoi czarno na białym.
User avatar
robot humano
Posts: 1034
Joined: 09 Oct 2006, 11:18

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by robot humano »

Takich trzech zrzęd jak nas dwóch to nie ma ani jednego. Zasługujemy na swoją wersję tego:

http://www.filmweb.pl/f31100/Dwaj+zgryźliwi+tetrycy,1993
User avatar
LUCEK
Posts: 332
Joined: 04 Mar 2005, 13:57
Contact:

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by LUCEK »

robot humano wrote:Takich trzech zrzęd jak nas dwóch to nie ma ani jednego. Zasługujemy na swoją wersję tego:

http://www.filmweb.pl/f31100/Dwaj+zgry" onclick="window.open(this.href);return false;źliwi+tetrycy,1993
Bez jaj Robot, Panowie mają rację w dzień obchodów okaże się, że jedynym "dziełem" jest logo i protokół rozbieżności.
https://www.facebook.com/neustettiner/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://dolny-slask.org.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Stach
Posts: 3694
Joined: 28 Jan 2007, 23:31

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by Stach »

robot humano wrote: http://www.filmweb.pl/f31100/Dwaj+zgry" onclick="window.open(this.href);return false;źliwi+tetrycy,1993
Przebijam swoimi ulubionymi zgryźliwymi tetrykami z Esensji:
http://www.esensja.pl/film/tetrycy/" onclick="window.open(this.href);return false;
User avatar
bronx
Site Admin
Posts: 5465
Joined: 25 Feb 2005, 10:18
Location: Nstn in Pomm.
Contact:

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by bronx »

Wrzesień:
17 września, po wakacyjnej przerwie, zebrał się komitet organizacyjny obchodów 700-lecia miasta. Komitet podjął decyzję o poszerzeniu składu komitetu honorowego jubileuszu o osobę księdza Bolesława Krawczyka, jednego z ceremoniarzy papieża Jana Pawła II. Ksiądz Krawczyk pochodzi ze Szczecinka, obecnie przebywa w Austrii. Do składu komitetu organizacyjnego dokooptowano z kolei miejskiego konserwatora zabytków Pawła Połoma.

Podczas obrad poruszono kwestię wybicia pamiątkowej monety z okazji jubileuszu miasta i przypomniano projekt monety „Wartek”, autorstwa Wiesława Fijałkowskiego. Decyzja w tej sprawie została zawieszona do czasu spotkania z przedstawicielami Mennicy Państwowej, którzy złożą także swoją ofertę emisji okolicznościowej monety.

Komitet zdecydował natomiast o rozpisaniu konkursu na medal 700-lecia. Takie medale zostałyby wręczone osobom zasłużonym dla miasta. Powołano kapitułę konkursową w składzie: Wiesław Suchowiejko, Paweł Połom, Jerzy Dudź, Wiesław Fijałkowski, Jerzy Gasiul, która opracuje regulamin konkursu na projekt medalu i będzie oceniać nadesłane prace.

Wyznaczono termin kulminacji obchodów 700-lecia na okres od 18 do 27 czerwca 2010 roku. Szczegółowy harmonogram wydarzeń w tym okresie zostanie wkrótce zaproponowany przez prezydium komitetu.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego obchodów 700-lecia Sławomir Miara poinformował o przedsięwzięciach komitetu, które zostały zrealizowane w okresie wakacji. Przedstawiciele komitetu wzięli m.in. udział w rozmowach z Emilem Kosteckim, który współpracował przy dekoracjach do filmu „Planeta Krawiec”, na kanwie losów szczecineckiego astronoma-amatora Adama Giedrysa. Miasto chciałoby zaprosić do Szczecinka aktora Kazimierza Kaczora – odtwórcę głównej roli w filmie i innych artystów związanych z tym filmem.

Kolejne spotkanie komitetu organizacyjnego obchodów 700-lecia wyznaczono na 9 października, na godz. 10:00.

Inf., fot. Konrad Czaczyk
Stach
Posts: 3694
Joined: 28 Jan 2007, 23:31

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by Stach »

bronx wrote:Wiesława Fijałkowskiego.... Wiesław Fijałkowski...
Władysław.
User avatar
Drahim
Posts: 596
Joined: 12 Mar 2009, 19:46
Location: kiedyś koło Gazowni

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by Drahim »

Wyznaczono termin kulminacji obchodów 700-lecia na okres od 18 do 27 czerwca 2010 roku.
Termin wydaje się dobrze dobrany bo w naszej strefie, po przesileniu wiosennym zaczyna się "pora deszczowa".
User avatar
bronx
Site Admin
Posts: 5465
Joined: 25 Feb 2005, 10:18
Location: Nstn in Pomm.
Contact:

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by bronx »

Październik:
9 września spotkał się Komitet Organizacyjny obchodów 700-lecia Szczecinka. Podczas obrad rozmawiano o monetach, które upamiętniłyby jubileusz miasta. Zwrócono się do Narodowego Banku Polskiego z zapytaniem o możliwość uruchomienia emisji monety z rysunkiem odnoszącym się do Szczecinka, która „krążyłaby” w normalnym obiegu, w całej Polsce, jako środek płatniczy. Odpowiedź będzie znana wkrótce.

Dyskutowano także o innym wariancie – pamiątkowej monecie, która byłaby wymienialna na „normalne” pieniądze i funkcjonowałaby na zasadzie bonu towarowego, w ograniczonym czasie (VI-VIII 2010r.), w wybranych punktach handlowych i usługowych na terenie Szczecinka. Pełniłaby także funkcję promocyjną i stanowiła cenną pamiątkę dla kolekcjonerów i mieszkańców oraz sympatyków miasta. W tym przypadku, komitet zaakceptował przedłożony przez Władysława Fijałkowskiego projekt monety pod nazwą „Wartek” (od imienia założyciela miasta, księcia Władysława IV) i rekomendował realizację tego pomysłu. Być może miasto zleci także specjalną serię „Wartków” wykonanych w metalu szlachetnym.

Komitet obchodów 700-lecia rozmawiał również o propozycji radnego Janusza Rautszko organizacji terenowej gry historycznej i turnieju miast. Pomysł zyskał akceptację, a szczegółowy sposób jego realizacji będzie dopracowywany przez autora wspólnie z SAPiKiem i OSiRem.

Komitet zastanawiał się nad otrzymaną ofertą organizacji rajdu starych samochodów przez Szczecinek, ale uznał, że wymaga ona jeszcze doprecyzowania ze strony autorów. Członkowie komitetu poparli także przedłożony przez koło PTTK „Wiarusy” wniosek o wsparcie przedsięwzięć turystycznych przyczyniających się do promocji jubileuszu miasta.

Kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego 700-lecia odbędzie się pod koniec roku. W międzyczasie, na spotkaniach roboczych, prezydium komitetu wraz z przedstawicielami odpowiednich instytucji miejskich i organizacji, zajmie się ustaleniem szczegółowego kalendarza wydarzeń i imprez upamiętniających jubileusz w 2010 roku.

Inf., fot. Konrad Czaczyk
DSC00811.JPG
DSC00811.JPG (54.51 KiB) Viewed 8275 times
User avatar
Drahim
Posts: 596
Joined: 12 Mar 2009, 19:46
Location: kiedyś koło Gazowni

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by Drahim »

bronx wrote:Październik:
9 września spotkał się Komitet Organizacyjny obchodów 700-lecia Szczecinka.
Bronx, byłeś świadkiem obrad, to tak naprawdę kiedy to było? Czy był może ktoś komu nie podobała się nazwa "wartek" ?
Stach
Posts: 3694
Joined: 28 Jan 2007, 23:31

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by Stach »

bronx wrote: założyciela miasta, księcia Władysława IV

Inf., fot. Konrad Czaczyk
zaraz będzie, że się niepotrzebnie czepiam szczegółów!
GIZIO

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by GIZIO »

Bronx i widzę kolega i były mój sąsiad czyli Rakowski.No szeryf-widzę,że wysoko stawiasz sobie poprzeczkę. :mrgreen:
User avatar
bronx
Site Admin
Posts: 5465
Joined: 25 Feb 2005, 10:18
Location: Nstn in Pomm.
Contact:

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by bronx »

Drahim wrote:
bronx wrote:Październik:
9 września spotkał się Komitet Organizacyjny obchodów 700-lecia Szczecinka.
Bronx, byłeś świadkiem obrad, to tak naprawdę kiedy to było? Czy był może ktoś komu nie podobała się nazwa "wartek" ?

Wartek zatwierdzony do emisji jednogłośnie. Dyskusja na temat nazwy była, czy może jednak inną, ale z braku lepszych (były np. jesiotr, gryf, i zdaje się szczecinki) pozostał Wartek.
Nazwa przy odpowiedniej reklamie samej inicjatywy też mi się wydaje ok, szczególnie na tle jak to mają inne miasta np.:
http://www.dukatlokalny.pl/page,emisje,pn,1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na tej stronie, są emisje z Mennicy Polskiej dla miast, jest tego bardzo dużo a nazwy czasami na prawdę wykręcone, nasz Wartek w tym towarzystwie jest ok, i oryginalny.
User avatar
bronx
Site Admin
Posts: 5465
Joined: 25 Feb 2005, 10:18
Location: Nstn in Pomm.
Contact:

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by bronx »

Stach wrote:
bronx wrote: założyciela miasta, księcia Władysława IV

Inf., fot. Konrad Czaczyk
zaraz będzie, że się niepotrzebnie czepiam szczegółów!

http://www.temat.net/aktualnosci/2754/J ... raz-blizej" onclick="window.open(this.href);return false;

co ciekawe, tutaj to samo.
Post Reply