Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Dyskusja o 700 leciu miasta, przygotowania oraz obchody w 2010 roku.
User avatar
bronx
Site Admin
Posts: 5468
Joined: 25 Feb 2005, 10:18
Location: Nstn in Pomm.
Contact:

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by bronx »

Grudzień
18 grudnia w ratuszu spotkał się komitet organizacyjny obchodów 700-lecia Szczecinka. Dyrektor Samorządowej Agencji Promocji i Kultury Adam Wyszomirski przedstawił prezentację z zebranymi propozycjami różnorodnych imprez i przedsięwzięć na jubileuszowy 2010 rok. Świętowanie tej szczególnej rocznicy potrwa co najmniej od początku czerwca do końca sierpnia, a kulminacja obchodów przewidziana jest od 18 do 27 czerwca.

W ramach jubileuszowych przedsięwzięć, zorganizowana zostanie m.in. uroczysta sesja Rady Miasta, ulicami Szczecinka przejdzie korowód w historycznych strojach, a przed ratuszem będą odgrywane historyczne scenki. Planowana jest sesja popularnonaukowa w kinie Wolność, występy teatrów ulicznych i I Polsko-Niemiecki Festiwal Balonowy.

Przygotowywany jest turniej miast partnerskich, koncerty plenerowe gwiazd (m.in. Zakopower, Kombii, Kalwi&Remi, Budka Suflera, Blenders, Perfect, Kasia Kowalska), festiwal sztucznych ogni i kabareton, w którym wystąpią najlepsze polskie kabarety. Zorganizowany zostanie koncert, podczas którego zabrzmi utwór skomponowany specjalnie dla Szczecinka przez Krzesimira Dębskiego, pod batutą samego kompozytora.

Podczas jednego z koncertów plenerowych wykonane zostanie zbiorowe zdjęcie mieszkańców Szczecinka. Zaplanowano również galę fitness na stadionie, pod nazwą „700 kobiet na 700. lecie”. Mieszkańcy miasta spróbują też pobić rekord Guinessa w wyścigu kolarskim. Organizatorzy obchodów myślą również o panelu dyskusyjnym pn. „Młodzi kontra świat” i pokazie mody przed ratuszem.

Nie zapomniano o korzeniach pierwszego pokolenia powojennych mieszkańców Szczecinka – przede wszystkim dla nich zorganizowany zostanie dzień kultury kresowej.

W jubileuszowym 2010 roku w Szczecinku nie zabraknie również prestiżowych imprez sportowych – odbędą się m.in. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Pięcioboju Nowoczesnym, Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek w Tenisie Ziemnym, Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym.

Prowadzona będzie także akcja pn. „Świętujemy cały rok”, polegająca na tym, iż każdy mieszkaniec Szczecinka w dniu swoich urodzin będzie miał prawo do bezpłatnego korzystania z basenu, kina, muzeum, wyciągu do nart wodnych, Komunikacji Miejskiej.

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje całej gamy różnorodnych jubileuszowych przedsięwzięć. Chociaż sytuacja finansowa miasta nie pozwoli na realizację wszystkich ciekawych pomysłów, które zgłosiły różnorodne instytucje, organizacje społeczne i mieszkańcy, tym niemniej, budżet obchodów 700-lecia Szczecinka nie został uszczuplony i miasto przeznaczy na wszystkie jubileuszowe przedsięwzięcia kwotę 1 miliona złotych.

Inf., fot. Konrad Czaczyk
User avatar
bronx
Site Admin
Posts: 5468
Joined: 25 Feb 2005, 10:18
Location: Nstn in Pomm.
Contact:

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by bronx »

Styczeń
18 stycznia w ratuszu zebrał się Komitet Organizacyjny Obchodów 700 - lecia Szczecinka. Obrady zdominowała tematyka związana z medalem 700-lecia. Członkowie komitetu zostali zapoznani przez przewodniczącego kapituły konkursowej Pawła Połoma z propozycjami nadesłanymi przez autorów na konkurs na projekt medalu (więcej o rozstrzygnięciu kapituły: http://www.szczecinek.pl/strona.php?id=2541" onclick="window.open(this.href);return false;).

Komitet wyłonił też ze swojego grona kapitułę, która dokona wyboru 30 osób, które zostaną wyróżnione medalem 700-lecia za zasługi dla Szczecinka. W skład kapituły weszli: Jerzy Hardie-Douglas, Wiesław Suchowiejko, Sławomir Miara, Jerzy Dudź, Janusz Rautszko, Włodzimierz Piesiak, Jerzy Gasiul i Bogdan Urbanek. Nazwiska wyróżnionych medalem osób poznamy tuż przed kulminacją czerwcowych obchodów jubileuszu miasta.

Władysław Fijałkowski zaprezentował dwie wersje prototypu pamiątkowej monety własnego autorstwa, pod nazwą Wartek, nawiązującej formą do czasów lokacji miasta. Komitet zadecydował o zleceniu wybicia monety w ilości kilkunastu tysięcy sztuk, będzie ona m.in. sprzedawana zainteresowanym mieszkańcom i kolekcjonerom.
Luty
12 lutego obradował Komitet Organizacyjny 700-lecia Szczecinka. Pierwszym punktem spotkania było wręczenie nagrody pieniężnej (w wysokości 6.000 zł brutto) Annie Skoniecznej - zwyciężczyni konkursu na projekt medalu 700-lecia oraz uhonorowanie dyplomem Wiesława Adamskiego za przedstawiony własny projekt, który będzie wykorzystany jako element tablicy pamiątkowej 700-lecia miasta.

Kolejnym punktem obrad była kwestia udostępnienia znaku graficznego 700-lecia miasta. Zatwierdzony w ubiegłym roku oficjalny znak jubileuszu, przekazany nieodpłatnie miastu przez autorkę - Magdalenę Sempołowicz, będzie przez miasto bezpłatnie udostępniany wszystkim zainteresowanym, zarówno do niekomercyjnego, jak i komercyjnego wykorzystywania. Znak będzie wkrótce zamieszczony w plikach elektronicznych do pobrania na stronach internetowych miejskich instytucji, warunkiem jego pobrania będzie akceptacja (w formularzu internetowym) zasad używania znaku (niedokonywanie przeróbek, itp.).

Komitet dyskutował o liście gości, do których wystosowane zostaną oficjalne zaproszenia na obchody 700-lecia (ta sprawa zostanie rozstrzygnięta w najbliższych tygodniach). Rozmawiano również o kwestiach związanych z organizacją uroczystej sesji Rady Miasta i sesji naukowej, przewidzianych na 18 czerwca.

Z uwagi na dopracowywanie szczegółów dotyczących pewnych przedsięwzięć, dokładny harmonogram wszystkich imprez i wydarzeń jubileuszu miasta w 2010 roku nie jest jeszcze zamknięty, stąd też nie jest wciąż opublikowany. Niezwłocznie po „dograniu” kalendarza przedsięwzięć, zostanie on rozpowszechniony w formie folderów, plakatów i strony internetowej.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego zaakceptowali wielkość medalu 700-lecia (wybrano średnicę 70 mm) i sposób jego opakowania. Medal zostanie wybity w ilości 300 szt., z czego 30 szt. - wykonanych w technice srebrzonej oksydowanej - zostanie wręczonych dla 30 osób zasłużonych dla miasta (wytypowanych przez specjalną kapitułę), natomiast 270 szt. - w technice patynowanej – będzie do dyspozycji władz miasta.

Komitet zapoznał się także ze szczegółami dotyczącymi wykonania zaprojektowanej przez Władysława Fijałkowskiego monety „Wartek”. Zostanie ona wyemitowana w ilości 15 tys. szt. i będzie pełniła rolę zarówno monety pamiątkowej, kolekcjonerskiej, jak i bonu towarowego, którym będzie można przez pewien czas płacić za korzystanie z usług miejskich instytucji oraz w wybranych punktach handlowych i gastronomicznych. Przetarg na wybicie medalu i monety zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

Poczta Polska wprowadzi do obiegu dwa wzory kartki pocztowej oraz znaczek pocztowy upamiętniające jubileusz miasta. Będzie także stemplować przesyłki okolicznościowym datownikiem.

W kolejnych punktach porządku obrad rozmawiano o uroczystej mszy świętej w intencji Szczecinka, o przedsięwzięciach związanych z wydaniem monografii miasta, o roli miast partnerskich w obchodach 700-lecia.

Kolejne obrady Komitetu Organizacyjnego wielkiego jubileuszu odbędą się za 2 tygodnie.

Inf., fot. Konrad Czaczyk
User avatar
bronx
Site Admin
Posts: 5468
Joined: 25 Feb 2005, 10:18
Location: Nstn in Pomm.
Contact:

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by bronx »

marzec
26 marca w sali obrad ratusza na kolejnym spotkaniu zebrali się członkowie komitetu organizacyjnego obchodów 700-lecia Szczecinka.

Na spotkaniu omawiano m.in. takie kwestie, jak: zasadzenie drzewa symbolizującego jubileusz miasta, obchody święta leśników, koncert muzyki elektronicznej z pokazem laserów, organizację uroczystej sesji Rady Miasta 18 czerwca i możliwość jej transmisji na telebimie, sprawy związane z pochodem historycznym ulicami miasta i sesją popularnonaukową oraz wspólnym zdjęciem mieszkańców miasta.

Po konsultacjach z Ewą Minge, zrezygnowano z koncepcji organizacji pokazu jej mody, ponieważ profesjonalne przygotowanie takiego wydarzenia byłoby bardzo kosztowne. Ewa Minge weźmie natomiast udział w innym przedsięwzięciu – debacie z młodzieżą.

Komitet organizacyjny zapoznał się z informacją o postępie przygotowań do wybicia przez wyłonioną w przetargu firmę medali i monet 700-lecia oraz informacjami dotyczącymi wydania monografii miasta. Dyskutowano także o treści napisu na tablicy pamiątkowej jubileuszu, którą wykona artysta rzeźbiarz Wiesław Adamski, a która będzie zamontowana na budynku ratusza.

Kolejne zebranie komitetu wyznaczono na 30 kwietnia. W międzyczasie będzie się jeszcze spotykać roboczo prezydium komitetu.


Inf., fot. Konrad Czaczyk
User avatar
bronx
Site Admin
Posts: 5468
Joined: 25 Feb 2005, 10:18
Location: Nstn in Pomm.
Contact:

Re: Oficjalne informacje o pracach komitetu obchodów 700 lecia.

Post by bronx »

kwiecień:
30 kwietnia, na przedostatnim spotkaniu, zebrał się Komitet Organizacyjny Obchodów 700-lecia Szczecinka.
Członkowie Komitetu zostali zapoznani z postępem prac związanych z wydaniem monografii miasta. Tom I „Dziejów Szczecinka” jest już przygotowywany w drukarni i będzie dostarczony tuż przed przypadającą na 18 czerwca kulminacją obchodów jubileuszu. Natomiast tom II monografii jest obecnie opracowywany edytorsko przez oficynę wydawniczą. Z uwagi na to, iż tom II był pisany przez kilkunastu różnych autorów, którzy nie są naukowcami, nakład pracy konieczny przy opracowaniu redakcyjnym jest znaczny i wymaga większej ilości czasu. Wydrukowane egzemplarze tego tomu powinny trafić do Szczecinka około połowy lipca.
Kończy się także zlecone przez miasto tłumaczenie I tomu monografii na język niemiecki. Wydanie przetłumaczonego tomu leży już w gestii Niemców – dawnych mieszkańców Szczecinka.
Komitet Organizacyjny dyskutował także nad koncepcją historycznego korowodu, który przejdzie ulicami miasta 18 czerwca. Spośród kilku zaproponowanych tras pochodu, wybrano tę, biegnącą od zamku książąt pomorskich, poprzez mostek na Niezdobnej i ulice: Limanowskiego, Bohaterów Stalingradu, Wyszyńskiego, 9-go Maja, na Plac Wolności przed ratuszem, gdzie odegrane zostaną przygotowane przez szkoły 3 scenki historyczne.
W dalszej części spotkania, członkowie komitetu rekomendowali Bogdana Urbanka jako osobę prowadzącą przygotowywaną przez szczecinecki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego sesję popularnonaukową poświęconą dziejom miasta, która odbędzie się 18 czerwca.
Komitet zapoznał się także z postępem prac związanych z wybiciem okolicznościowych monet i medali oraz z informacją o jubileuszowych znaczkach pocztowych i propozycją organizacji wystawy poświęconej pamięci Adama Giedrysa.
Rozmawiano również o koncercie, na którym zostanie wykonany utwór, skomponowany specjalnie na jubileusz Szczecinka przez Krzesimira Dębskiego.
Komitet miał okazję zapoznać się także z przygotowaną przez SAPiK stroną internetową dotyczącą obchodów 700-lecia miasta. Jest na niej m.in. dokładny harmonogram jubileuszowych imprez. Strona funkcjonuje pod adresami: http://www.700lat.szczecinek.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; i http://www.700.szczecinek.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;. Można na nią także wejść, klikając odpowiednią zakładkę na stronie głównej http://www.szczecinek.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Kolejne i zarazem ostatnie już spotkanie komitetu wyznaczono na 11 czerwca.

Inf., fot. Konrad Czaczyk
Post Reply