Borne Sulinowo oczami PKF

Historia miast z powiatu ale w granicach Kreis Neustettin oraz powiatu szczecineckiego do 1975 roku.
Post Reply
User avatar
bronx
Site Admin
Posts: 5465
Joined: 25 Feb 2005, 10:18
Location: Nstn in Pomm.
Contact:

Borne Sulinowo oczami PKF

Post by bronx »

Bardzo fajny reportaż zrealizowany przez Polską Kronikę Filmową, w 1994 roku czyli już rok działalności polskiego Bornego.

Ciekawe czy udałoby się zrealizować podobny reportaż za parę lat, Borne po 25 latach próbując odnaleźć tych samych ludzi. Zastanawiam się czy ich w ogóle w Bornem można ich jeszcze zastać.

Mario
Posts: 991
Joined: 20 Mar 2005, 21:27
Location: Szczecinek
Contact:

Re: Borne Sulinowo oczami PKF

Post by Mario »

8 min 44 sek. - jaki młody byłem :)
łączę się w bulu i dziękuję za obiat
Pozdrawiam
Mario
User avatar
bronx
Site Admin
Posts: 5465
Joined: 25 Feb 2005, 10:18
Location: Nstn in Pomm.
Contact:

Re: Borne Sulinowo oczami PKF

Post by bronx »

Tam w ogóle dużo znajomych twarzy.
User avatar
Igor
Posts: 349
Joined: 29 Dec 2007, 14:47
Location: Szczecinek

Re: Borne Sulinowo oczami PKF

Post by Igor »

Panowie dziennikarze! Odkurzać szafy! Wasze relacje i materiały z tego zdarzenia są.
Miechowiecki Subocz 1993 Borne Sulinowo.JPG
Miechowiecki Subocz 1993 Borne Sulinowo.JPG (21.77 KiB) Viewed 7430 times
reja koszalin Borne Sulinowo 1993.JPG
reja koszalin Borne Sulinowo 1993.JPG (30.61 KiB) Viewed 7449 times
Mariusz Ćwikła Borne Sulinowo 1994r..JPG
Mariusz Ćwikła Borne Sulinowo 1994r..JPG (30.06 KiB) Viewed 7406 times


Zdzisław Miechowiecki - Radio Reja, Krzysztof Subocz - już nie Reja, Radio Koszalin. Mariusz Ćwikła - TVK Zachód; Data oczywiście 1994r. Coś tam na YouTube źle podpięte.

A to kto to? Gdzie można znaleźć to nagranie? W sumie trochę podobny do Pietraszkiewicza (sorki jeśli mylę nazwisko lub osobę).
kto to filmuje i gdzie jest to nagranie Borne Sulinowo 1994.JPG
kto to filmuje i gdzie jest to nagranie Borne Sulinowo 1994.JPG (28.08 KiB) Viewed 7407 times
User avatar
Igor
Posts: 349
Joined: 29 Dec 2007, 14:47
Location: Szczecinek

Re: Borne Sulinowo oczami PKF

Post by Igor »

Data wydarzenia:

24 kwietnia 1994 r.

Z archiwum Bornego:

"Powołanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bornem Sulinowie
TROCHĘ HISTORII
Zbliżające się 15 urodziny miasta Borne Sulinowo to nie tylko święto miasta. To również święto Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. Choć oficjalny akt powołania nosi datę 24 kwietnia 1994r., to zamysł jej utworzenia powstał już w 1992 roku, a intensywne prace nad pełnym przygotowaniem Jednostki to rok 1993.
Borne Sulinowo, jedno z najmłodszych miasto w Polsce należące kiedyś do tzw. miast sekretnych, przekazane we władanie polskich władz wojskowych, a dopiero później – w 1993 r. - polskich władz administracyjnych. Od tego momentu nastąpił rozwój miasta związany z zagospodarowaniem ziem odzyskanych. Powstaje tu wiele instytucji, w tym jednostka Państwowej Straży Pożarnej.
Jeszcze przed opuszczeniem Bornego Sulinowa przez wojska rosyjskie, ówczesny komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.brygad. mgr Andrzej Piatka, poczynił starania, by znaleźć odpowiedni obiekt, który można by niewielkim kosztem wyremontować na potrzeby jednostki ratowniczo-gaśniczej. Ośrodek szkoleniowy miał szkolić zarówno zawodową kadrę strażacką jak i strażaków ochotników. W zamyśle miał być to najlepiej wyposażony ośrodek, z najlepszym zapleczem w całym kraju, a nawet w Europie. Pomysł zyskał duże poparcie wśród ówczesnych władz, a w marzeniach komendanta wojewódzkiego
w Koszalinie – wtedy brygadiera, a obecnie generała - Pana Ryszarda Korzeniewskiego, jednostka ta miała być europejskim poligonem. Ta myśl jest żywa do dziś......
Wybór padł na obiekt położony przy ulicy Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie.
Wspólnym wysiłkiem strażaków rejonu szczecineckiego udało się nadać budynkowi funkcję ośrodka szkoleniowego, gdzie miałyby odbywać się szkolenia doskonalące i specjalistyczne dla funkcjonariuszy straży pożarnej.
Zarówno warunki terenowe jak i obecność różnorodnych obiektów, duże zagrożenie pożarowe, następujący rozwój miasta, brak innych jednostek w promieniu 20 km oraz możliwość szkoleń pod kątem JRG, zadecydowało o utworzeniu jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bornem Sulinowie.
Dnia 24 kwietnia 1994 r. odbyła się bardzo ważna uroczystość. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Feliks Dela, aktem powołania z dniem 1 kwietnia 1994 r. powołał Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie. Ówczesnym dowódcą jednostki był Pan Edward Pruski.
Na uroczystość zaproszono wielu znamienitych gości, którzy zwizytowali obiekt i dokonali wpisów w księdze pamiątkowej.
Wszyscy podkreślali szacunek społeczeństwa, jakim cieszy się straż pożarna oraz konieczność wyremontowania kolejnych obiektów, w tym pomieszczeń garażowych oraz konieczność lepszego usprzętowienia jednostki.
Pan Ryszard Korzeniewski – pełniący wtedy funkcję Wojewódzkiego Komendanta PSP w randze brygadiera podkreślił, że w dobie zmian w administracji i przy trwającej reformie Państwa, utworzenie ośrodka JRG to ważny etap w ratownictwie województwa koszalińskiego, a także podsumował dotychczasowe działania PSP. Podkreślił, że podstawą działania JRG jest sprzęt. Zakupiono i wyposażono 5 samochodów ale nadal są braki w sprzęcie specjalistycznym np. brak pomp wysokociśnieniowych do gaszenia pożarów mieszkaniowych. Niestety, z powodu niedofinansowania, wyposażenie JRG w Bornem Sulinowie powstało na bazie i kosztem innych jednostek. Aby powołana jednostka spełniała swoje zadanie potrzebny jest sprzęt odpowiedniej klasy, sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie. Obecnie trwa szkolenie kadry i załóg pod kątem rozszerzonego zakresu zadań ratownictwa.
Tego dnia odbyła się jeszcze jedna ważna uroczystość: za dobre wyniki w służbie awanse w stopniach służbowych otrzymało 8 oficerów, 25 aspirantów , 23 podoficerów. Trzy osoby otrzymały dyplomy przyznane prze Komendanta Głównego PSP, a szereg osób zostało odznaczonych medalami za zasługi dla pożarnictwa. Awansowanym i odznaczonym złożono serdeczne gratulacje.

Rozkazem personalnym nr 85 z dnia 14 kwietnia 1994 r. Minister Spraw Wewnętrznych w sprawie nadania stopni oficerskich:
brygadiera – młodszemu brygadierowi inż. Stanisławowi Dobrosiewskiemu,
młodszego brygadiera – starszemu kapitanowi inż. Markowi Kowalskiemu,
starszego kapitana - kapitanowi mgr inż. Zbigniewowi Nakielskiemu ,
starszego kapitana - kapitanowi mgr inż. Zenonowi Szulakowskiemu,
i stopień kapitana – młodszemu kapitanowi mgr Tadeuszowi Reszko.

Rozkazem personalnym nr 89 z dnia 14 kwietnia 1994 r. Minister Spraw Wewnętrznych w sprawie nadania stopni oficerskich:
młodszego kapitana - starszemu aspirantowi Zdzisławami Dąbrowskiemu, Zbigniewowi Hałaburdzie i Zbigniewowi Kołodziejczakowi.

Następnie głos zabrał wojewoda koszaliński Jerzy Mokrzycki, który wyraził słowa uznania, podziękowania i głębokiego szacunku dla zawodu strażaka. Wyraził zadowolenie, że to właśnie w Bornem Sulinowie powstał ośrodek administracji rządowej, który będzie działał jako jednostka szkoleniowa.
Natomiast gospodarz terenu, wójt gminy Pani Teresa Knopik powiedziała, że niezwykle się cieszy z powołania jednostki, bo nie tak dawno, przed paroma miesiącami toczyły się dyskusje o tym, czy będzie to Ochotnicza Straż Pożarna czy też jednostka państwowa. Na ręce Komendanta Głównego i Komendanta Wojewódzkiego złożyła serdeczne podziękowania. Jednocześnie zapewniła, że udzieli wsparcia finansowego przeznaczonego na soryt mundurowe lub sprzęt.
Głos zabrał również Prezes Związku Wojewódzkiego OSP oraz nadbyrg. Feliks Dela: „cieszę się, że udało się stworzyć wybiegający w przyszłość ośrodek ratownictwa. Mimo, iż trafiliśmy na trudny okres reformy państwa, to dzięki wielu ludziom dobrej wieli ze zrujnowanego obiektu powstała JRG. Niestety, o skromnych parametrach technicznych. Bo to sprzęt będzie decydował o możliwościach ratowniczych i technicznych. Ale ważny jest również proces szkolenia. (...) JRG w Bornem Sulinowie będzie służyła rozwiązaniom systemowym, a w województwie koszalińskim zostanie dotrzymany termin wdrożenia krajowego systemu ratownictwa. JRG mają powstać w całym kraju – oficjalnie tu, w Bornem powstała instytucja, formacja, która będzie chronić mienia, życia i bezpieczeństwa ludzi (...)” .
I tak się dzieje do dziś."

Źródło:
http://www.archiwum.bornesulinowo.pl/Ro ... sul-15.htm" onclick="window.open(this.href);return false; [dostęp: 01.01.2015r., godz. 23:37]

Zdjęcia Warto przekleić na forum):
http://www.archiwum.bornesulinowo.pl/Ro ... thumb.html" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.archiwum.bornesulinowo.pl/Ro ... thumb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
User avatar
Igor
Posts: 349
Joined: 29 Dec 2007, 14:47
Location: Szczecinek

Re: Borne Sulinowo oczami PKF

Post by Igor »

foto-27.jpg
foto-27.jpg (258.86 KiB) Viewed 7389 times
Inni obecni: Marian Tomasz Goliński

Źródło: http://www.archiwum.bornesulinowo.pl/Ro ... oto-27.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
foto-14.jpg
foto-14.jpg (244.01 KiB) Viewed 7389 times
Źródło: http://www.archiwum.bornesulinowo.pl/Ro ... oto-14.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ryszard Bańka
Ryszard Bańka
foto-5.jpg (55 KiB) Viewed 7401 times

Źródło: http://www.archiwum.bornesulinowo.pl/Ro ... foto-5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;

Kolejny dziennikarz: Ryszard Bańka , robi foto
foto-22.jpg
foto-22.jpg (214.15 KiB) Viewed 7390 times
Kolejni filmowy - z lewej, kto i co?

Źródło: http://www.archiwum.bornesulinowo.pl/Ro ... oto-22.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
User avatar
Igor
Posts: 349
Joined: 29 Dec 2007, 14:47
Location: Szczecinek

Re: Borne Sulinowo oczami PKF

Post by Igor »

Borne oczami Łazęgi:

http://powiatszczecinecki.tv-polska.eu/ ... e-sulinowo" onclick="window.open(this.href);return false;
User avatar
Igor
Posts: 349
Joined: 29 Dec 2007, 14:47
Location: Szczecinek

Re: Borne Sulinowo oczami PKF

Post by Igor »

Inne znalezione ciekawe filmy:


"Powroty do nikąd"- ciekawe, pierwszy raz widziałem:


Gross Born / Borne Sulinowo - Deutsche Gründung und Polnisches Erbeprzysięga wojskowa w Gross Born:Bronx kopiuj.
Post Reply