Page 2 of 2

Re: Szczecinek na najstarszej mapie Pomorza

Posted: 05 Nov 2011, 04:52
by Polelum
Jaki "Polelumhaus"...? ;-)

Może przez nieuwagę posłałem niewłaściwą wersję mapy na serwer ... ;-)

A co do Szczecinka w kartuszu, to słuszna uwaga. Inny ciekawy przykład to mapa z końca XVIII wieku (Von Reilly, Wiedeń, 1796).

Image
kartusz_szczecinek.jpg
(632.99 KiB) Downloaded 206 times

Re: Szczecinek na najstarszej mapie Pomorza

Posted: 19 Dec 2020, 05:12
by Polelum
Cześć wszystkim,

Coś dobrego na zmartwychwstanie forum: Szczecinek na jednej z najstarszych map Polski!

Kilka słow o mapie:

Mapa należy do najstarszych zabytków polskiej kartografii. Jest dziełem kanonika Wacława Grodeckiego (1535-1591), jednego z pierwszych polskich kartografów. Mapę Grodecki zadedykował królowi polskiemu Zygmuntowi Augustowi. Jej pierwowzorem była wcześniejsza mapa sporządzona w 1526 r. przez krakowskiego kanonika Bernarda Wapowskiego (1450-1535). Niestety w 1528 r. w wielkim pożarze Krakowa ogień strawił cały nakład i bloki drzeworytnicze mapy Wapowskiego. Mapa Wacława Grodeckiego przedstawia ziemie XVI wiecznej Rzeczpospolitej rozciągające się od Morza Bałtyckiego aż po Morze Czarne. Jest jedyną mapą z tamtego okresu która zachowała się w całości przez co stała się fundamentalna dla późniejszej kartografii ziem polskich. Do jej powstania przyczynił się również Mikołaj Kopernik (1473-1543), który wyznaczył szerokości geograficzne wielu miejscowości. Mapa wykonana jest na papierze czerpanym metodą miedziorytu ręcznie kolorowanego. Mapa Grodeckiego swą popularność zawdzięcza zamieszczeniu jej w pierwszym nowożytnym atlasie świata Theatrum Orbis Terrarum wydanym przez flamandzkiego kartografa Abrahama Orteliusa w 1570 r. w Antwerpii. Dzieło to jest niezwykłym zbiorem map składających się na portret całego ówcześnie znanego świata o zbliżonym rozmiarze i opatrzonych tekstem. Mapy te są dziś niezmiernie rzadkie, a duża ich część nie dotrwała do naszych czasów. (Wojkowski J., Cartographia Cracoviana: Kraków i okolice na dawnych mapach. Kraków 2020).

Mapa na zdjęciach pochodzi z 1581 roku i została wydana w Antwerpii.

mapa1.jpg
mapa1.jpg (215.92 KiB) Viewed 15812 times
mapa2.jpg
mapa2.jpg (248.9 KiB) Viewed 15812 times
mapa3.jpg
mapa3.jpg (236.07 KiB) Viewed 15812 times

Re: Szczecinek na najstarszej mapie Pomorza

Posted: 20 Dec 2020, 17:21
by Stach
Nawiasem mówiąc Kleinstettin lepiej oddaje znaczenie nazwy Szczecinek niż Neustettin.