Szczecinecki Portal Historyczny im. Karla Tuempla Szczecinek.org. ZAPRASZA.
      Menu

      Polecamy

      Historyczna TopLista

Strony historyczne

      Kalendarium Szczecinka
1310 założenie Szczecinka przez księcia Warcisława IV,
1356 fundacja klasztoru Marientron na Świątkach k/ Szczecinka przez księcia Bogusława V i jego młodszych braci Barnima IV, oraz Warcisława V,
ok. 1360 epidemia czarnej śmierci na Pomorzu,
1361(?) śmierć księżnej Elżbiety, żony Bogusława V w klasztorze na Świątkach (?),
1364 w klasztorze na Świątkach umiera i tam też prawdopodobnie została pochowana, księżna Zofia żona Barnima IV,
1367 - 1390 Warcisław V księciem utworzonego niewielkiego księstwa szczecineckiego ( * 1326 - ok. 1.11.1390)
1368 przyłączenie Drahimia do Polski i zmiana dróg handlowych z Pomorza do Polski.
1388 porwanie w okolicach Szczecinka księcia Geldrii zdążającego do Krzyżaków.
1409 antypolski zjazd na zamku w Szczecinku z udziałem Wielkiego Mistrza Ulryka von Jungingen, oraz książąt: Świętobora I szczecińskiego i Bogusława VIII słupskiego.
1423 kolejny antypolski zjazd w Szczecinku z udziałem m.in. Eryka I króla Danii, Szwecji i Norwegii, Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Pawła von Russdorf, oraz książąt zachodniopomorskich: Ottona II, Kazimierza V, Warcisława IX, Barnima VII i Bogusława IX.
1433 groźba zdobycia miasta przez czeskich husytów, Szczecinek ratuje sojusz Bogusława X z Polską,
1457 (?) na zamku zatrzymał się Wielki Mistrz Krzyżacki Ludwik von Erlichshausen,
1461 miasto plądruje chorągiew Tatarów w służbie Rzeczpospolitej
1470 Brandenburczycy złupili klasztor Marientron,
XV/XVI w. nasilenie się rozbojów szlachty pogranicznej,
1534 sejm pomorski w Trzebiatowie, zwycięstwo luteranizmu na Pomorzu,
1536 początek tzw. 150 letniej wojny granicznej z Polską,
1537,1540,1547, pożary które strawiły dużą część miasta,
1563 miasto złupiły najemne oddziały księcia Eryka Brunświckiego,
1570 pierwsza informacja o szkole przy kościele ?w. Mikołaja,
1573 miasto ma własnego lekarza,
1581 -1592 nasilenie się walki z czarownicami, w tym okresie w mieście spalono 27 osób,
1583 kolejny wielki pożar miasta,
1601 do miasta przybywa z Torunia z grupą uczniów Butelius, profesor tamtejszego gimnazjum,
1602 w mieście wybucha epidemia,
1606 zamek stał się wdowim wianem żon książąt zachodniopomorskich,
1606 - 1616 na zamku zamieszkała księżna Anna, wdowa po Bogusławie XIII,
1612 w czasie wykonywania pomiarów do swej mapy, na zamku zamieszkał E. Lubinus,
1613 tzw. polski zajazd na Szczecinek, tumult w wyniku którego zginął Pomorzanin,
1614 miasto złupili konfederaci polscy wracający z wyprawy na Moskwę,
1618 - 1648 wojna 30 letnia,
1623 na zamku zamieszkała księżna Jadwiga wdowa po księciu Ulryku, bardzo zasłużona dla miasta,
1627 miasto opanowują Szwedzi,
1627 groźba walk o miasto po zwycięstwie Koniecpolskiego nad Szwedami pod Czarnem,
1628 Szczecinek zajmują cesarskie wojska Wallensteina,
1629 w mieście dokonano przeglądu cesarskich wojsk generała Arnheima,
1630 w mieście wybuchła zaraza, której ofiarą pada ok. 500 osób,
1631 - 1632 Szczecinek znów zajmują Szwedzi
1636 wybucha kolejna zaraza, na którą umiera w mieście ok. 300 mieszkańców,
1637 umiera ostatni Gryfita, książę Bogusław XIV,
1640 księżna Jadwiga funduje miastu gimnazjum,
1642 najemnicy w służbie cesarskiej pod dowództwem Pigłowskiego i Turno, szlachty wałeckiej, plądrują miasto,
1643 Szczecinek zajmuje oddział innego najemnika, Krokowskiego, a tego z kolei wypierają Szwedzi,
1648 pokój westwalski kończy niszczycielską wojnę 30 letnią,
1653 w wyniku tzw. szczecińskiego recesu granicznego, ogołocone przez Szwedów miasto zajmują Brandenburczycy,
1653 - 1657 kolejna zaraza w mieście,
1669 Szczecinek łupią oddziały polskie,
1682 wielki pożar miasta,
1696 kolejny pożar miasta, Szczecinek zostaje zwolniony od podatków,
1707(?) na zamku miał mieszkać przez dłuższy czas Karol Radziwiłł,
1710 kolejny pożar miasta,
1711 wydano zakaz budowania w mieście drewnianych domów,
1721 Szczecinek staje się miastem garnizonowym,
1724 nowy podział Pomorza Zachodniego na powiaty, utworzenie powiatu szczecineckiego,
1759 - 1760 w czasie wojny siedmioletniej, miasto plądrują wojska carskie,
1772 I rozbiór Polski, ożywienie kontaktów handlowych z Gdańskiem,
1780 - 1784 obniżono poziom wód w jeziorach Trzesiecko i Wielimie,
1807.02 miasto zajmuje patrol konny gen. Łubieńskiego,
1809.12.12 w drodze z Królewca do Berlina w Szczecinku nocował król Fryderyk Wilhelm III z królową Luizą,
1813 w mieście stacjonował sztab gen. G.L. Blüchera,
1815 nowy podział administracyjny Prus na prowincje, rejencje i powiaty,
1824 -1832 rozkwit gimnazjum za rektoratu J.S. Kaulfussa,
1835 pożar miasta,
1845 w Szczecinku wychodzi pierwsza gazeta lokalna  Norddeutche Zeitung,
1850 w mieście zainstalowano pierwszych 20 latarni gazowych,
1852 wybudowano nowy ratusz,
1861 pożar miasta,
1866 - 1868 ponowne obniżenie wód jeziora Trzesiecko i Wielimie,
1878 Szczecinek otrzymał pierwsze połączenie kolejowe do Węgorzewa,
1875 - 1903 założenie parku nad jeziorem,
1894 po jeziorze pływa pierwsza pasażerska łódź motorowa,
1902 budowa gmachu szkoły muzycznej (dawna landratura),
1905 -1908 budowa nowego kościoła ?w. Mikołaja (dzisiejszy NNMP),
1910 uroczyste obchody 600 lecia miasta,
1914 otwarcie Muzeum w Szczecinku,
1933 rozpoczęcie budowy Wału Pomorskiego na zachodnich obrzeżach miasta,
1938 bojówki nazistowskie palą synagogę w Szczecinku,
1939 agresja Niemiec na Polskę, w Szczecinku stacjonuje sztab XIX korpusu pancernego gen. H. Guderiana,
1942 - 1944 na terenia miasta działają konspiracyjne jednostki batalionu Odra,
1945 (27.02) zdobycie miasta przez Armię Czerwoną,
1945 (21.03) na pierwszym zebraniu ludności miasta wybrano Antoniego Murakowskiego na pełnomocnika obwodowego rządu,
1945 (11.04) pierwsza msza ?w. w kościele Ducha Świętego,
1945 (maj) powstanie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego,
1945 (lipiec) powstanie powiatu szczecineckiego,
1945 (07.07) przejęcie administracji terenowej od władz sowieckich,
1945 (09.09) przejęcie kościoła mariackiego przez władze kościelne,
1945 (21.08) pierwsze przedszkole otwarte przez ss.Niepokalanki,
1945 powstanie Liceum Ogólnokształcące,
1945 powstanie Liceum Ekonomiczne,
1946 (03.05) manifestacja zorganizowana przez PSL w obronie swobód demokratycznych,
1946 powstanie Technikum Rolniczego,
1947 (30.10) powstaje województwo koszalińskie w skład którego wchodzi także powiat szczecinecki,
1948 ukazuje się pierwsza w języku polskim broszura o historii miasta, napisana przez s. Marię Szembek,
1950.06.28 wizyta duszpasterska Prymasa Augusta Hlonda,
1956 pojawiają się w mieście pierwsze autobusy,
1958 (28.02) reaktywowano Muzeum w Szczecinku,
1958 powstają pierwsze większe zakłady przemysłowe A - 22 (dzisiejsza Elda),
1958 otwarto pierwszą, wybudowaną po wojnie szkołę podstawową nr 4,
1960 uroczyste obchody 650-lecia miasta,
1961 uruchomiono Zakłady Płyt Wiórowych ( dzisiejszy Polspan i Kronospan),
1961 powstanie Państwowej Szkoły Muzycznej,
1983 (03.07) erygowanie parafii p.w. św. Rozali,
1989 (01.09) ukazał się 1-szy numer czasopisma KIK-u Temat,
1990 (27.05) pierwsze wolne wybory do samorządów,
1991 Szczecinek opuszczają wojska Armii Czerwonej,
1993 (01.04) powstaje pierwsze lokalne prywatne radio Re - Ja,
2005 (27.02) Powstaje pierwsza strona internetowa poświęcona w całości historii miasta, Szczecinecki Portal Historyczny Szczecinek.org


zródło: www.muzeum.szczecinek.pl